سیاسی 3 روز پیش کد خبر : 119618

مردم ایران می دانند که نژاد پرستی چه عواقبی دارد