اجتماعی 3 روز پیش کد خبر : 119632

توزیع آب بسته‌بندی در شهرهای بحرانی