فرهنگی 7 روز پیش کد خبر : 119635

اختلاف بر سر شکل بینی باعث اخراج جولین مور شد!