سیاسیفراکسیون امید 7 روز پیش کد خبر : 119637

محمدرضا عارف: مشکلات اقتصادی در سال آینده در جامعه ادامه خواهد داشت