اقتصادی 10 روز پیش کد خبر : 119643

سونامی نگران‌کننده‌ای از وضعیت دستمزد کارگران در پیش روست