سیاسی 4 روز پیش کد خبر : 119650

نماینده دکتر! مجلس: نیوزیلند در اروپاست!