محمد کبیری یادداشت 10 روز پیش کد خبر : 119659

وقتي كشورها دچار ركود تورمي هستند، حمايت از تعاوني‌ها توانسته اقتصاد كشورها را احيا كند