سیاسی 4 روز پیش کد خبر : 119665

کارت دعوت ترامپ برای یهودیان