سیاسی 9 روز پیش کد خبر : 119676

روحانی: اولین حمایت اما از کسانی است که حقوق ثابت دارند؛ دوم از اقشار مورد نیاز حمایت، حمایت می‌کنیم