سیاسی 6 روز پیش کد خبر : 119685

نخست وزیر همجنسگرای ایرلند و همسرش در کنار معاون اول ترامپ