اجتماعی 9 روز پیش کد خبر : 119694

قاتلی که هر سال ۹ میلیون نفر را می کُشد!