پیشنهاد سردبیر 3 روز پیش کد خبر : 119698

مشاور عالی رئیس دولت اصلاحات: خاتمی به روحانی گفت اگر نمیتوانی موانع را برطرف کنی، استعفا بده