پزشکی 2 سال پیش کد خبر : 49663

از چوپانی تا اختراع نخستین قلب مصنوعی !

تلاش و پشتکار موجب شد تا همین کودک روستایی به عنوان دانشمند برتر جهان شناخته شده و نام ورکانه را به عنوان روستایی نخبه‌پرور ثبت کند.