حسن اسدی زیدآبادی پیشنهاد سردبیرمدیریت شهرییادداشت 10 ماه پیش کد خبر : 89468

بیایید سیاسی باشیم دوستان شورای شهر!

امروز رای دهندگان پرشور اردیبهشت ۹۶ با این پرسش اساسی رو در رو شده اند که آیا توسل به سیاست و رقابت سیاسی در نظام سیاسی ایران می‌تواند راهی برای عبور از بحران‌های متعدد و مشکلات روزمره یا اساسی بگشاید؟ یا اینکه باید از توسل و امید به سیاست و سیاستمداران داخلی چشم پوشید و فکر دیگری کرد. این بحران زمانی جدی تر به نظر می آید که توجه داشته باشیم اصلاح طلبان در انتخابات ها با بسیج بدنه وفادار خود قادر به پیروزی نیستند و عموما با جذب آرا خاکستری و بی تفاوت در آخرین روزها امکان پیروزی پیدا می کنند. پیروزی‌ای که البته بیش از آنکه به نفع آن‌ها باشد به نفع کلیت نظام و تداوم سنت انتخابات در کشور است.