حمیدرضا جلائی پور پیشنهاد سردبیرمدیریت شهری 9 ماه پیش کد خبر : 90358

افشانی و شهردار جدید تهران

سایه سیاه شورای شهر اول تهران همواره بر سر اصلاح‌طلبان در حرکت است. کناره‌گیری نجفی این کابوس را دوباره به یاد آورد. جلوگیری از تکرار آن کابوس تلخ، وظیفه هم اصلا‌ح‌طلبان است و تکرار آن قابل توجیه نیست . شهرداری پر مساله تهران به ثبات، کارامدی مدیریتی، درآمدی، گسترش حمل و نقل عمومی، گسترش روابط انسانی در مناطق عمومی، شفاف سازی، فسادستیزی، دوری از تسلط نگاه مهندسی و فیزیکی به شهر نیاز دارد. اینک همه برای موفقیت افشانی تلاش می‌کنند.