اقتصادی 8 ماه پیش کد خبر : 95152

یارانه ۶ هزارمیلیارد تومانی برای سفر به ترکیه وتایلند