اقتصادی 8 ماه پیش کد خبر : 95192

کدام شرکت‌ها بیشترین ارز بانکی را دریافت کردند؟