اجتماعی 8 ماه پیش کد خبر : 95322

نیروهای باوراننده را احضار کنید

بدون توجه به اینکه «باور» مردم برای تغییر، علاوه‌بر یافتن جذابیت‌های بصری در گزارش عملکردها، باید به تهیه و ارائه‌کننده گزارش، «اعتماد» هم داشته باشد