8 ماه پیش کد خبر : 95336

کاربردهای بخارشور در علم پزشکی!!