سیاسی 8 ماه پیش کد خبر : 95484

حفظ آرامش و ثبات اقتصادی با اجرای مصوبات مجلس توسط دولت