اجتماعی 8 ماه پیش کد خبر : 95498

پرونده‌های فساد مدیریت شهری گذشته در قوه قضاییه پیگیری می شود