ویدیو 8 ماه پیش کد خبر : 95538

سکوت وزیر اقتصاد شکست؛ من فردا هم باید بیام مجلس تا جواب کارهای نکرده رو پس بدم