8 ماه پیش کد خبر : 95631

کنایه بی قانون به شناسایی عاملان تجمعات اخیر خرمشهر و آبادان: دو متهم به نام های آب و هوا!