اجتماعی 8 ماه پیش کد خبر : 95679

وضعیت ناوگان اتوبوسرانی خوب نیست/ عمر ۱۱تا ۱۵ ساله ۳۲۰۰ اتوبوس شرکت واحد