اقتصادی 8 ماه پیش کد خبر : 95686

بازار ثانویه کار خود را آغاز کرد/ ارز به صورت فیزیکی ارائه نمی‌شود/ برنامه‌ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم