اقتصادی 8 ماه پیش کد خبر : 95728

یارانه ۶ هزار میلیارد تومانی برای سفر به ترکیه و تایلند