عضو فراکسیون امید: تنها در سال ۹۶ بیش از ۶/۳ میلیارد یورو ارز از کشور توسط افراد خاص خارج شده و کالایی هم بابت آن وارد نشده است! / رانت خواری و ویژه خواری اعتماد اجتماعی را سوزانده است / گرچه مجلس حکم ناظر را دارد، اما نه قدرت اجرایی دارد و نه قدرت قضایی

اصلاحات نیوز؛ عبدالرضا هاشم زایی گفت: تنها در سال ۹۶ بیش از ۶/۳ میلیارد یورو ارز از کشور توسط افراد خاص خارج شده و کالایی هم بابت آن وارد نشده است! مجلس همچنان پیگیر این ارزهای خارج شده از کشور است و به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند، اما در نهایت پس از دستیابی به نتیجه بررسی‌ها باید گزارش آن به قوه قضائیه برای رسیدگی ارسال شود و دیگر از اختیار مجلس خارج می‌شود. عقیده بر این است در چنین شرایطی باید دادگاه‌های مستقل ویژه برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل و با رانت‌خواری‌ها با شدت و سرعت رسیدگی کنند تا ریشه چنین مفاسدی در کشور خشکانده شود