اجتماعی 8 ماه پیش کد خبر : 96023

توجه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی به ایران

اصلاحات نیوز؛ رییس مددکاران اجتماعی ایران گفت: اورژانس اجتماعی در مجمع عمومی فدراسیون مددکاران اجتماعی مورد توجه ویژه قرار گرفت.