اجتماعی 8 ماه پیش کد خبر : 96034

برای استفاده از فرصت شب های تهران برنامه ریزی شود

اصلاحات نیوز؛ رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران معتقد است تهران یک سوم از زمان خود را در خاموشی به سر می برد و باید برای استفاده از فرصت شب های تهران برنامه ریزی شود .