اجتماعی 8 ماه پیش کد خبر : 96042

مراکز حمایت‌های اجتماعی از معتادان بهبود یافته ایجاد می شود

اصلاحات نیوز؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت:ما در سال ۹۶ برای اشتغال بهبودیافتگان ۷۶۰۰ نفر را مشغول به کار کردیم که اولویت سازمان بهزیستی در سال ۹۷ نیز همین کار است.