بین المللی 8 ماه پیش کد خبر : 96061

ظریف: دو روز پیش بسته ای دریافت کردیم که رئیس جمهور گفت کافی نیست / اروپایی‌ها برنامه‌های خود در حوزه بانکی و نفتی را توضیح دادند/ تأکید بر اجرای برنامه‌ها پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا