اقتصادی 8 ماه پیش کد خبر : 96160

جدول فهرست ۲۰ کشور دارای تراز تجاری مثبت با ایران

جدول فهرست ۲۰ کشور دارای تراز تجاری مثبت با ایران به همراه میزان صادرات و واردات در مقطع زمانی ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت