اقتصادی 8 ماه پیش کد خبر : 96195

سود سهام عدالت متوفیان تا سال ۹۵ از امروز به حساب وراث قانونی آنها واریز می شود

کلیه افراد مراجعه کننده به دفاتر منتخب پیشخوان همچنین می‌بایستی یک شماره شبای بانکی مربوط به حساب بانکی معتبر خود را به همراه داشته باشند تا پس از اعلام آن به سامانه سهام عدالت از طریق این دفاتر پیشخوان، امکان برخورداری از سود سهام عدالت از طریق واریز این سود به شماره شبا بانکی آنان فراهم شود