مدیریت شهری 8 ماه پیش کد خبر : 96206

کریمی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران شد

شهردار تهران در حکمی محمدعلی کریمی ابرقویی را به سمت مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران منصوب کرد.