اجتماعی 8 ماه پیش کد خبر : 96238

ایرانی نبودن کودکان کار رفع مسئولیت نمی‌کند

اصلاحات نیوز، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ایرانی نبودن کودکان کار از ما رفع مسئولیت نمی‌کند بلکه مسئولیت ما را نیز سنگین تر می‌کند، گفت: ۷۰ درصد کودکان کار در کشور، خارجی هستند.