اجتماعی 8 ماه پیش کد خبر : 96244

وام ضروری به ۴۰۰ هزار بازنشسته پرداخت می شود

اصلاحات نیوز؛ مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: از شهریورماه به ۴۰۰ هزار بازنشسته وام ضروری به مبلغ ۵ میلیون تومان و با کارمزد ۴ درصد پرداخت خواهد شد.