ویدیو 8 ماه پیش کد خبر : 96657

انتقاد رشیدپور ازسن بالای مدیران: ما در استفاده از جوانان در سطوح ارشد "عقب نبودیم" "عقب ماندیم"