نجوم و محیط زیست 7 ماه پیش کد خبر : 96878

میزان سالانه پلاستیک تولید شده در جهان تقریبا برابر با وزن کل انسان هاست