نجوم و محیط زیست 7 ماه پیش کد خبر : 96907

روی دیگری از خشک شدن تالاب هورالعظیم / گاومیشهایی تشنه که پوستشان کنده شد + عکس