سیاسی 7 ماه پیش کد خبر : 96945

انصار حزب الله بدلیل حضور تماشاگران زن در ورزشگاه آزادی خواهان برکناری استاندار تهران شدند !

حزب الله با امضاى طومارى۵٠ مترى خطاب به وزیرکشور خواستار برکنارى استاندارتهران شد.