سیاسی 7 ماه پیش کد خبر : 96967

مقایسه عملکرد روسای جمهور آمریکا

گزارس یو اس تودی از نظرسنجی موسسه پیو در مورد مقایسه عملکرد روسای جمهور آمریکا