7 ماه پیش کد خبر : 97077

کنایه شهرونگ و الکسیس سانچز به هدیه ۶ میلیاردی شهرداری تهران به بهاره افشاری !