7 ماه پیش کد خبر : 99584

وقتی که گوسفند ها گوشت انسان می فروشند !